Plavecké kurzy

Vážení učitelia, milí žiaci, vážení rodičia,

naša škola ponúka plavecké kurzy pre základné školy a materské školy

Skúste to s nami na našej plavárni

Máme bohaté skúsenosti s organizáciou základných i zdokonaľovacích plaveckých kurzov.
Naši inštruktori sú kvalifikovaní učitelia TaŠV so špecializáciou na plávanie

Mgr. Mária Piskurová, kvalifikovaná učiteľka TaŠV, I. kvalifikačný stupeň v špecializácií plávanie

Mgr. Zuzana Arendáčová, kvalifikovaná učiteľka TaŠV, I. kvalifikačný stupeň v špecializácií plávanie, inštruktor plávania dojčiat, batoliat a deti predškolského veku 1. kvalifikačný stupeň

Natália Zubenko, kvalifikovaná učiteľka plávania

Deti vedieme k získaniu pozitívneho vzťahu k vode a samotnému pohybu vo vode.
Na plavárni je k dispozícii množstvo rôznych plaveckých pomôcok a hračiek, ktoré rozširujú možnosti tréningu a prispievajú k zábavnejšej forme výučby.
Rozsah výcviku je 10h týždenne (5 dní), t.j. 2h denne (120 minútový vstup vrátane času stráveného v šatni) v čase vyučovania od 8.30 – 10.30h.
Podľa plaveckej úrovne žiakov sa vykonáva plavecký výcvik na prípravnej, základnej alebo zdokonaľovacej úrovni.
Výcviky sú určené pre úplných začiatočníkov aj pokročilých, vo veku od 6 do 15 rokov.

PRÍPRAVNÁ ETAPA (predplavecká príprava)

Začiatočníci A

Obsah výcviku: zoznámenie sa s prostredím na bazéne a odstránenie prípadného strachu pred vodou. Nácvik fúkania bubliniek a základov dýchania v bazéne, splývania na hladine, ponárania a skokov. Nácvik základnej techniky kopania nôh a práca s plaveckými pomôckami.

Začiatočníci B

Obsah výcviku: Nácvik znakové a kraulové nohy bez pomôcky. Nácvik súhry pohybov a pravidelného dýchania. Zdokonaľovanie ponárania a skokov. Nácvik základných plaveckých zručnosti, ktoré budú potrebovať na zvládnutie všetkých plaveckých spôsobov.

Cieľ: adaptácia detí na vodné prostredie osvojením si plaveckých zručností

Základné plavecké zručnosti tvorí: plavecké dýchanie, splývanie, ponáranie spojené s orientáciou pod vodou, pády a zoskoky v najjednoduchších formách a základy lokomočných pohybov.

ZÁKLADNÁ ETAPA (základný plavecký nácvik)

Obsah výcviku: Nácvik súhry pohybov nôh a rúk, naučenie techniky plaveckých spôsobov kraul a znak. Zdokonaľovanie ponárania skokov

Cieľ: vedieť preplávať vzdialenosť 25m plaveckým spôsobom kraul a znak (z neplavca sa stáva plavec začiatočník)

ZDOKONAĽOVACIA ETAPA (zdokonaľovací plavecký výcvik)

Obsah výcviku: Nácvik techniky prsia a zlepšenie ostatných plaveckých spôsobov, zlepšenie všeobecnej fyzickej výkonnosti, nácvik techniky obrátok a štartov.

Cieľ: rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností a techniky ďalších plaveckých spôsobov so zaradením prvkov záchrany topiaceho sa a preplávaním jedným plaveckým spôsobom 200m (a viac) a 50m ďalším spôsobom s ich príslušnými obrátkami a štartmi.

Cenník a viac informácií:
na stránke školy:
zsvinbarg.edupage.org/a/plavaren-plavecke-kurzy
............................................................................

Kapacita veľkého bazéna je 60 osôb

Kapacita malého bazéna je 10 detí

Kapacita jednej dráhy je 10 osôb

Kontakt: zsvinbarg16@gmail.com