O nás

Plaváreň Vinbarg sa nachádza v priestoroch Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove.

V priestoroch krytej plavárne sa nachádzajú 2 bazény. Rozmery plaveckého bazéna sú 25 m x 12,5 m x 1,47 m, disponuje 6 plaveckými dráhami. Rozmery neplaveckého bazéna sú 8 m x 4 m x 0,7 m. Bazény sú určené pre plavcov i neplavcov, pre základný plavecký výcvik žiakov základných a stredných škôl, pre vyučovanie povinnej a nepovinnej telesnej výchovy.

V školskom roku 2020/2021 plánuje so súhlasom zriaďovateľa otvoriť v 5. ročníku prvú športovú triedu so zameraním na plávanie. Súčasťou organizácie športových tried budú aj prípravné ročníky – 3. a 4. ročník ZŠ, kde sa formou základného plaveckého nácviku budú žiaci pripravovať na prechod do športových tried. V ostatných triedach budú hodiny TaŠV upravené tak, aby bola jedna hodina TaŠV venovaná vyučovaniu plávania.

Bazény sú taktiež určené pre činnosť športových klubov, pre činnosti záujmových a spoločenských organizácií, pre iné školy v meste alebo regióne, pre súťaže, podujatia usporiadané školou alebo zriaďovateľom, pre iné fyzické a právnické osoby, ako aj na oddychové a rekreačné plávanie občanov.

Našou prioritou je Vaša spokojnosť. Prajeme Vám príjemné plávanie a radosť z pohybu.

Kto do vody nevojde, plávať sa nenaučí.

slovenské príslovie