Straty a nálezy

Stratené a nájdené veci si môžete vyzdvihnúť počas prevádzkových hodín v pokladni plavárne.