Obnovenie prevádzky

Oznamujeme návštevníkom, že od nedele 23.01.2022 obnovujeme prevádzku krytej plavárne na Vinbargu za týchto podmienok:

  1. Vstup možný v režime OP
  2. Návštevníci sú povinní dodržiavať opatrenia vyhlášky ÚVZ SR č. 6/2022 V. v.