Krytá plaváreň Vinbarg, Bardejov

Vítajte na stránkach krytej plavárne Vinbarg

Krytá plaváreň ponúka:

  • veľký plavecký bazén – 25 x 12,5 x 1,46 m, teplota vody 28°C
  • malý neplavecký bazén – 8 x 4x 0,7 m, teplota vody 30°C.

Prostredie plavárne je vhodné pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, rekreačných plavcov, športovcov. Plaváreň sa nachádza v areáli základnej školy na Vinbargu.